รัสเซียมอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 6 วัน (QR)
โดฮา – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 ถนนอารบัตพระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 โบสถ์เซนต์บาซิล
 ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
 ละครสัตว์
ออกเดินทาง :
วันที่   2 – 7 ก.พ.
วันที่  9 – 14, 16 – 21 มี.ค
ราคา 34,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น–โอซาก้า 5วัน (XJ)
 โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ
 ย่านฮิกาชิยาม่า-ฟาร์มสตอเบอรี่
 แช่น้ำแร่
 เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น
 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ
 หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ
 ชมแสดงไฟที่ นาบะนะโนะซาโต
 เมืองโอซาก้า-ชินไซบาชิ
 จัสโก้อิออน
ออกเดินทาง :
วันที่ 18-22, 20-24, 25-29 ม.ค.60
วันที่ 01-05, 03-07, 17-21, 22-26, 24-28 ก.พ.60
วันที่ 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21 มี.ค. 60
ราคา 29,900.-
อเมริกาตะวันตก 9 วัน (BR)
 เที่ยวซาน ฟรานซิสโก
 ยอดเขาทวินพีค
 ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ
 ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก
 สะพานโกลเด้นเกท –  เฟรสโน
 BARSTOW FACTORY OUTLET
 ลาสเวกัส –  ชมแกรนด์แคนย่อน
 เดินบน Skywalk  – Ontario Mills
 ลาส เวกัส– อนาแฮม
 เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค
 Hollywood Boulevard
 โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล
ออกเดินทาง :
วันที่ 10 – 18, 18 – 26 ก.พ. 60
ราคา 84,900.-
ออสเตรเลีย Sydney in Love 6 วัน (SQ)
 ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์
 ล่องเรืออ่าวซิดนี่ย์  – พอร์ท สตีเฟ่น
 4WD ตะลุยทะเลทราย
 ชมปลาโลมา –  สวนสัตว์พื้นเมือง
 อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น
 ช้อปปิ้ง Paddy’s Market
 Birkenhead Point Outlet
ออกเดินทาง :
วันที่ 1 - 6, 8 - 13, 15 - 20,
22 -27  ก.พ. 60
วันที่ 1 - 6, 8-13, 15 - 20,22 -27 มี.ค., 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 60
ราคา 49,900.-
 
ทัวร์ Adaaran Prestige Vadoo Village 3วัน (PG) (UL)
 ทัวร์ Adaaran Prestige Vadoo Village
    3วัน (PG) (UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Apr 2017
ราคา 45,400 บาท
  
ทัวร์ Centara Rasfushi Village Only agent  3 วัน (PG) (UL)
 ทัวร์ Centara Rasfushi Village Only
    agent  3 วัน (PG) (UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 31 Oct 2017
ราคา 23,300 บาท
  
 
 
ทัวร์ Club Med Finolhu Villa Village Only 3 วัน  (PG) (UL)
 ทัวร์ Club Med Finolhu Villa Village
    Only 3 วัน  (PG) (UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Apr 2017
ราคา 49,200 บาท
  
 
ทัวร์ Club Med Kani Village Only agent 3 วัน  (PG) (UL)
 ทัวร์ Club Med Kani Village Only
    agent 3 วัน  (PG) (UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Apr 2017
ราคา 24,000 บาท
  
 
ทัวร์ ClubMed Maldives Kani 3Days Early Booking Bonus Room 3 วัน
ออกเดินทาง :
วันที่ 1May – 6 Oct 2017
ราคา 21,800 บาท
  
ทัวร์ ClubMed Maldives Kani 3 Days PG Early Booking Bonus 3วัน (PG)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ย์ – มัลดีฟส์
ออกเดินทาง :
วันที่ 1May – 6 Oct 2017
ราคา 36,800 บาท
  
 
ทัวร์ ClubMed Maldives Kani 3 Days UL Early Booking Bonus 3วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มัลดีฟส์
ออกเดินทาง :
วันที่ 1May – 6 Oct 2017
ราคา 33,900 บาท
  
 
ทัวร์ Hurawalhi Island Resort  3 วัน (PG) (UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Apr 2017
ราคา 44,100 บาท
  
 
 
ทัวร์ Safari Village Only 3 วัน (PG) (UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Oct 2017
ราคา 30,600 บาท
  
 
ทัวร์ SET CLUB MED 01 finolhu+kani 3วัน (PG) (UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ 11-13 , 17-19 Mar 2017
ราคา 37,400 บาท
  
 
ทัวร์ SET01 DUSIT THANI  4 วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) 
ออกเดินทาง :
วันที่ 13-16 Apr 2017
ราคา 73,500 บาท
  
ทัวร์ SET02 SAFARI ISLAND 4วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา - 
    มาเล่(มัลดีฟส์)
ออกเดินทาง :
วันที่ 13-16 Apr 2017
ราคา 61,500 บาท
  
 
ทัวร์ SET05 Club med kani 4 วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา - 
    มาเล่(มัลดีฟส์)
ออกเดินทาง :
วันที่ 12 – 15 / 13 – 16 / 14 – 17
เมษายน 2060
ราคา 54,500 บาท
  
ทัวร์ SET06 Club med Finolhu Villas 4วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา - 
    มาเล่(มัลดีฟส์)
ออกเดินทาง :
วันที่ 12 – 15 / 13 – 16 / 14 – 17 เมษายน 2060, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 , 5 -7 พฤษภาคม 2560
ราคา 85,450 บาท
  
 
ทัวร์ SET07 CENTARA RAS FUSHI  4วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา - 
    มาเล่(มัลดีฟส์)
ออกเดินทาง :
วันที่ 13 – 16 เมษายน 2560
ราคา 57,900 บาท
  
ทัวร์ SET08 ADAARAN “PRESTIGE” VADOO 4วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา - 
    มาเล่(มัลดีฟส์)
ออกเดินทาง :
วันที่ 13-16 Apr 2017
ราคา 67,900 บาท
  
 
ทัวร์ SET09 Adaaran Club Rannarhi  4วัน (UL)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา - 
    มาเล่(มัลดีฟส์)
ออกเดินทาง :
วันที่ 13-16 Apr 2017
ราคา 52,500 บาท
  
ทัวร์ Thulagiri Sep-Dec Village Only 3วัน (PG)(UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Apr 2017
ราคา 21,800 บาท
  
 
ทัวร์ VELIGANDU ISLAND RESORT  3วัน (PG)(UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Apr 2017
ราคา 43,800 บาท
  
ทัวร์ Vilamendhoo Island Resort  3วัน (PG)(UL)
 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) (PG)
 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา) -
    มาเล่(มัลดีฟส์) (UL)
ออกเดินทาง :
วันที่ now – 30 Apr 2017
ราคา 34,900 บาท
  
 
 
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
 ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)
 กระเช้าไฟฟ้า
 ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋
 หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley)
 Sand Dune-Fairly Stream
 ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง
 นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา
 ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน
ออกเดินทาง : 
มกราคม : 20-23 มกราคม 60
กุมภาพันธุ์ : 10-13 กุมภาพันธุ์ 60
กุมภาพันธุ์ : 16-19,23-26 กุมภาพันธุ์ 60
มีนาคม : 2-5,9-12,16-19,23-26 มีนาคม 60
ราคา 12,900 บาท
 
มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน
 เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
 ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
 ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
 พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
ออกเดินทาง : 
- วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
- กุมภาพันธ์ : 02-04,03-05,04-06,05-07,09-11,12-14,18-20,19-21,23-25,24-26,25-27,26-28 กุมภาพันธ์ 2560
- มีนาคม : 02-04,03-05,04-06,05-07,09-11,10-12,11-13,12-14,16-18,17-19,18-20,19-21,23-25,24-26,25-27,
26-28, มีนาคม 2560
ราคา 7,900 บาท
 
 
 
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
 วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอดอว์
 พระราชวังบุเรงนอง – เทพทันใจ
 พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
ออกเดินทาง : 
14-16 มกราคม 2560
4-6, 18-20, 25-27 กุมภาพันธ์ 2560
4-6, 11-13, 18-20, 25-27 มีนาคม 2560
ราคา 12,900 บาท
 
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
 ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถํ้านางฟ้า –นิงห์บิงห์
 ล่องเรือฮาลองบก+ถํ้าตำก๊อก
 ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน
 การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกนํ้า
 สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว
 พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
 ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ออกเดินทาง : 
มกราคม : 26-29 มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ : 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม : 02-05, 09-12, 16-19 มีนาคม 2560
เมษายน : 13-16,14-17,15-18 เมษายน 2560
เมษายน : 27-30 เมษายน 2560
ราคา 13,900 บาท
 
 
 
ทัวร์รัสเซียมอสโคว์ - ซาร์กอร์ส6 วัน(QR)
โดฮา – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 ถนนอารบัตพระราชวังเครมลิน
 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
 โบสถ์เซนต์บาซิล
 ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET
 ละครสัตว์
ออกเดินทาง :
วันที่   2 – 7 ก.พ.
วันที่  9 – 14, 16 – 21 มี.ค
ราคา 34,900 บาท
 
SUPER SAVE 3 DAYS 2 NIGHTS
 ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์
 Universal Studio of Singapore
 อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House
 เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด
 นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth
 ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) – ถนนออร์ชาร์ด
ออกเดินทาง : 
- 21-23 มกราคม 2560
- 28-30 มกราคม 2560
- กุมภาพันธ์ : 4-6, 18-20,
25-27 กุมภาพันธ์ 2560
- กุมภาพันธ์ : 11-13 กุมภาพันธ์ 2560
- มีนาคม : 4-6, 18-20 มีนาคม 2560
- มีนาคม : 11-13,
25-27 มีนาคม 2560
- เมษายน : 1-3, 7-9, 8-10, 12-14,
21-23, 22-24, 28-30 เมษายน 2560
- เมษายน : 15-17, 29เม.ย.- 1พ.ค.
 เมษายน 2560
- เมษายน : 13-15,
14-16 เมษายน 2560 (บินเที่ยง)
ราคา 16,900 บาท
 
 
 
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5วัน 3คืน
 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง
 ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ออกเดินทาง : 
วันที่  8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 ม.ค. 59 
วันที่  12 – 16, 19 – 23 ก.พ. 60
วันที่  5 – 9, 12 – 16, 19 – 23 มี.ค. 60
วันที่  7 – 11, 14 – 18, 21 – 25 ม.ค. 60
วันที่  4 – 8, 5 – 9, 18 – 22 ก.พ. 60,
        25 ก.พ. – 1 มี.ค. 60
วันที่  4 – 8, 11 – 15, 18 – 22 มี.ค. 60   
วันที่  4 – 8, 11 – 15, 18 – 22 ม.ค. 60
วันที่  8 – 12, 15 – 19 มี.ค. 60               
ราคา 18,900 บาท
 
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน (CA)
 กำแพงเมืองจีน – หอฟ้าเทียนถาน
 พระราชวังกู้งกง
 ถนนหวังฟู่จิ่ง – ตลาดรัสเซีย
ออกเดินทาง : 
วันที่ 24 -28 ก.พ. 60
วันที่ 08 -12 /10-14/15-19 มี.ค. 60
วันที่ 17-21/22 -26 / 24 -28 มี.ค. 60
วันที่ 06-10 เม.ย. 60
วันที่ 11-15/12-16/13-17 เม.ย. 60
วันที่  21-25 เม.ย. 60
ราคา 18,900 บาท
 
 
 
ทัวร์บาหลี บรูไน 5 วัน (BI)
บรูไน-บาหลี-วัดเตียตาร์อัมปีล
ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-สวนพระวิษณุ
วัดอูลูวาตู–ระบำ Kacak Dance
วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัลป์
ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน
ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต
หาดจิมบารัน
ออกเดินทาง : 
วันที่ 17-21 ม.ค. 60
วันที่ 07-11 / 14-18 / 21-25 ก.พ. 60
วันที่ 07-11 มี.ค. 60
วันที่ 04-08 / 25-29 เม.ย. 60
วันที่ 11-15 เม.ย. 60
วันที่ 02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 พ.ค. 60
ราคา 25,900 บาท
 
บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน (CZ)
 เซียงหยาง-เขาบู๊ตึ๊ง
 ตำหนักหนานเหยียนกง (ผาใต้)
 ตำหนักจื่อเซียงกง (อารามเมฆสีม่วง)
 อู่ฮั่น-วัดกุยหยวน-หอนกกระเรียน
 ถนนคนเดินHUBUXIANG-
 ถนนคนเดินเจียนฮั่น
 พิพิทธภัณธ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู
ออกเดินทาง : 
กุมภาพันธ์ : 09-14 /
16-21 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม : 30 มีนาคม-04 เมษายน 2560
ราคา 28,900 บาท
 
 
 
BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี 6 วัน 3 คืน
ช้อปปิ้ง Galleria Vittorio Emanuele II
 เกาะเวนิซ
 ชม หอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa
 สนามกีฬาโคลอสเซียม
 ชม นํ้าพุเทรวี่
ออกเดินทาง :
เดือนกุมภาพันธุ์ - พฤษภาคม 2560
ราคา 38,555 บาท
 
ทัวร์ออสเตรเลีย
Sydney in Love 6 วัน (SQ)
 ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์
 ล่องเรืออ่าวซิดนี่ย์
 พอร์ท สตีเฟ่น – 4WD ตะลุยทะเลทราย
 ชมปลาโลมา –  สวนสัตว์พื้นเมือง
 อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น
 ช้อปปิ้ง Paddy’s Market
 Birkenhead Point Outlet
ออกเดินทาง : 
วันที่ 1 - 6, 8 - 13, 15 - 20, 22 -27  ก.พ. 60
วันที่ 1 - 6, 8-13, 15 - 20,22 -27 มี.ค., 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 60
ราคา 49,900 บาท
 
 
 
ทัวร์อังกฤษ แมนเชสเตอร์ – ลอนดอน8 วัน(EK)
ดูไบ – ลิเวอร์พูล
 DESIGNER OUTLET – แมนเชสเตอร์  
 แมนเชสเตอร์
 ข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด
 สแตรทฟอร์ด – บ้านเช็คสเปียร์
 เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน
 อิสระเที่ยวลอนดอนตามอัธยาศัย
 Bicester Village outlet
ออกเดินทาง :
วันที่ 15 – 22, 23 – 30, 29 มี.ค. – 5 เม.ย.
ราคา 49,900 บาท
 
ทัวร์ คาบสมุทรบอลติก  (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน (AY)
เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์)
 วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) 
 ทราไค – เคานัส (ลิทัวเนีย)
 เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย)
 ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย)
  พระราชวังรุนดาเล
 ริกา  (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย)
 เมืองเก่าริกา – ซิกุลด้า (ลัตเวีย)
 พาร์นู (เอสโตเนีย)
 พาร์นู – ทาลลินน์
 เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค 
 เฮลซิงกิ
ออกเดินทาง :
วันที่ 20 – 26 มี.ค. 60
วันที่ 7 – 13, 12 – 18 เม.ย. 60
วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 60
ราคา 59,900 บาท
 
 
 
ทัวร์ ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์  7 (EY)
อาบูดาบี – ซูริค – น้ำตกไรน์
 ลูเซิร์น  – จุงเฟรา – อินเทอลาเกน
 เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
 เวเว่ย์ – โลซานน์
 นีวา
ออกเดินทาง :
วันที่ 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 60
วันที่ 12 – 18 ก.พ.60
วันที่ 5-11, 19-25 มี.ค. 60
ราคา 59,900 บาท
 
ทัวร์แคนาดา อเมริกา  11 วัน (EY)
 อาบูดาบี – โตรอนโต
 ขึ้นหอคอย CN – น้ำตกไนแองการ่า
 ล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า – OUTLET
 บิงแฮมตัน – นิวยอร์ก
 ขึ้นเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ สแควร์ 
 อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – แอตแลนด์ติก ซิตี้
 ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ
 ดี.ซี.– สถาบันสมิธโซเนียน
ออกเดินทาง : 
วันที่ 20 – 30 มี.ค. 60
ราคา 119,900 บาท
 

 

 
 
ทัวร์เชียงราย-ดอยตุง-พะเยา 4วัน2คืน
พระธาตุดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง
สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สมเหลี่ยมทองคำ
วัดห้วยปลากั้ง-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
วัดพระแก้ว-วัดร่องขุ่น-พระธาตุช่อแฮ
ออกเดินทาง :
22-25 กรกฎาคม 2559
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559
ราคา 5,900 บาท
 
ทัวร์สมุทรสงคราม-นครปฐม 2วัน1คืน
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม-ค่ายบางกุ้ง
อาสนวิหารพระแม่บังเกิด-ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
พระปฐมเจดีย์-พระราชวังสนามจันทร์
วูดแลนด์เมืองไม้
ออกเดินทาง :
23-24 กรกฎาคม 2559
06-07/13-14/20-21/27-28 สิงหาคม 2559
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559
08-09/15-16/22-23/29-30 ตุลาคม 2559
ราคา 3,900 บาท
 
ทัวร์ชลบุรี-ระยอง 2วัน1คืน
สักกระหลวงพ่ออี๋-เรือหลวงจักรีนฤเบศร
ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล-หาดเตยงาม-วัดป่าประดู่
ชมทุ่งโปรงทอง-เรือหลวงประแส
ลาดบ้านเพ-ตลาดน้ำเกาะกลอย
ออกเดินทาง :
06-07/12-13/20-21/27-28 สิงหาคม 2559
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559
08-09/15-16/23-24/29-30 ตุลาคม 2559
ราคา 3,900 บาท
 
หนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี 4วัน2คืน
หลวงพ่อพระใส-วัดผาตากเสื้อ
ชมวิวสกายวอล์ค-ตลาดท่าเสด็จ-ภูทอก
ตลาดผ้านาข่า-วัดโพธิสมภรณ์
ศาลเจ้าปู่ย่า-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน
ออกเดินทาง :
22-25 กรกฎาคม 2559
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559
ราคา 5,900 บาท
 
ทัวร์ทะเลกระบี่-สุราษฎร์ธานี 4วัน2คืน
ชมทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง
เกาะปอดะ-ถ้ำพระนาง-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน
พระธาตุไชยา-อุทยานราชภักดิ์
ออกเดินทาง :
17-20/22-25 กรกฎาคม 2559
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559
ราคา 9,900 บาท
 
Under Construction
 
 

 
 
 
บริษัท ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 555/107 แสนสิริ (บี อเวนิว) ถ.สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
License : 11/2123
ติดต่อเรา
โทร : 086-3690834, 086-3690835, 081-9090428
แฟกซ์ : 02-1587382-4
เว็บไซต์ : www.deecharoentours.co.th
อีเมล์ : deecharoen80@gmail.com
©2013 Deecharoean Tour Co.,Ltd. All rights reserved.